CATCAST

La nostre política de privacitat

Informació sobre Protecció de dades

1. Dades relatives al Responsable
Empresa: JUNTS PER LLIÇÀ DE VALL - V66606203
Direcció: Avinguda del Pla 19 - 08185 - Lliçà de Vall
Contacte: info@juntsperllicadevall.cat - 693 728 833


2. Finalitats
En compliment del que es disposa en el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades, l'informem que, depenent de la relació que tingui amb nosaltres, en JUNTS PER LLIÇÀ DE VALL tractem les dades que ens facilita per a alguna, o totes, les següents finalitats:
● Compra-venta de bens i serveis.
● Coordinació d'activitats empresarials.
● Creació de contractes, confecció de nòmines i altres tasques relacionades.
● Enviament d'informació comercial de l'entitat mitjançant correu postal, correu electrònic o uns altres.
● Gestió comptable, administrativa, de facturació i gestió de cobraments.
● Gestió comptable, administrativa, de facturació, de cobraments i pagaments.
● Manteniment de la relació amb l'entitat.
● Manteniment de la relació laboral i contra-prestació pels treballs realitzats.
● Prestar-los un servei.
● Realització de la declaració de la renda i altres treballs derivats d'activitats assessores/gestores.
● Realitzar comandes.
● Realitzar un procés de selecció de personal en funció de les capacitats, aptituds i altres dades d'interès inclosos en el currículum.
● Recepció de la prestació d'un servei.
● Tramitació de pressupostos.3. Període de conservació de les dades
Les seves dades seran conservades mentre duri la relació contractual, comercial o d'un altre tipus amb la nostra entitat, sol·liciti la seva supressió, així com el temps necessari per a complir les obligacions legals.


4. Legitimació
La base legal per al tractament de les teves dades radica per:
● Consentiment inequívoc.
● Execució d'un contracte.5. Destinataris
Les seves dades personals seran comunicats a tercers en els següents suposats:
● A altres responsables del tractament.
● Administració tributària.
● Bancs i entitats financeres.
● Bufet d'advocats.
● Entitats de Consultoria/Auditoria.
● Entitats informàtiques de manteniment de programari i maquinari.
● Gestoria/Assessoria.
● Seguretat social.6. Drets
Té dret a obtenir confirmació sobre si en JUNTS PER LLIÇÀ DE VALL estem tractant dades personals que el concerneixin, o no.

Així mateix, té dret d'accés a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recogidos.

en determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

Addicionalment, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, podrà exercir el dret d'oposició al tractament de les seves dades. JUNTS PER LLIÇÀ DE VALL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, pot exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments facilitats en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Alternativament, també pot dirigir-se a nosaltres mitjançant correu postal a la següent adreça: Avinguda del Pla 19 - 08185 - Lliçà de Vall adjuntat una fotocòpia del DNI, per a la certesa de la seva identitat. Recordi facilitar la major informació possible sobre la seva sol·licitud: Nom i cognoms, adreça de correu electrònic que utilitza per al compte o portal objecte de la teva sol·licitud.

Finalment, l'informem que pot dirigir-se davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les teves dades personals.


7. Política de cookies
Per a conèixer les cookies que utilitzem en la nostra pàgina, recordi que pot accedir a la nostra Política de Cookies a través del següent enllaç
política de cookies.

Política de privacitat | Ús de cookies | Condicions d'ús | Avís legal

Desenvolupat per