CATCAST

Condicions i termes d'utilització

Mitjançant el present text s'informa a tots els usuaris d'aquesta web de les condicions generals que regeixen per a la seva utilització i consulta. Aquestes suposen per part dels usuaris l'acceptació plena de les condicions exposades en aquest document. El visitant es compromet a utilitzar aquesta web i els serveis que s'ofereixen de conformitat amb la Llei, aquestes condicions generals, així com la moral i els bons costums generalment acceptades i l'ordre públic. L'usuari s'obliga a indemnitzar a JUNTS PER LLIÇÀ DE VALL per qualsevol mal o perjudici que pugui ocasionar per l'ús de de aquesta web, infringint la legalitat vigent.

També s'informa en aquest document de les condicions particulars que regeixen per a la contractació de determinats serveis que s'ofereixen en aquesta web.

JUNTS PER LLIÇÀ DE VALL es reserva el dret de modificar les condicions legals que s'exposen en aquest document sense previ avís.

Aquesta web i el seu contingut és propietat de JUNTS PER LLIÇÀ DE VALL, empresa editora i propietària d'aquesta. Amb excepció d'autorització prèvia i per escrit es prohibeix qualsevol transmissió, cessió, venda, lloguer i/o exposició pública d'aquesta web o de qualsevol part d'aquesta.

JUNTS PER LLIÇÀ DE VALL es reserva el dret de modificar el contingut de la web sense previ avís i sense cap mena de limitación.

La empresa declina qualsevol responsabilitat pels eventuals danys i perjudicis que es puguin ocasionar per la manca de disponibilitat i/o continuïtat d'aquesta web i dels serveis que s'ofereixen.

Les persones, entitats o empreses que enviïn qualsevol tipus d'informació a JUNTS PER LLIÇÀ DE VALL es comprometen al fet que la mateixa sigui veraç i que no vulneri qualsevol dret a tercer ni la legalitat vigent. Si vostè creu que qualsevol contingut i/o informació d'aquesta web vulnera un dret legítim o legalitat vigent no dubti en contactar amb nosaltres.

Les condicions generals exposades en aquest document regeixen per la Llei espanyola i catalana.

Política de privacitat | Ús de cookies | Condicions d'ús | Avís legal

Desenvolupat per