CATCAST

El programa

Punt
01

Millora dels barris

De les urbanitzacions als barris del demà. Compromisos d’actuació:

- Crearem la nova Regidoria de Barris que garantirà una millor actuació de l’Ajuntament en el dia a dia, en relació a les necessitats de la població.
- Incorporarem nous sistemes de seguretat ciutadana que ens permetin reduir el nombre de robatoris.
- Realitzarem actuacions de millora i adequarem l’espai públic en carrers, voreres, parcs i jardins.

Punt
02

MOBILITAT URBANA

Cal garantir al ciutadà una mobilitat sostenible, eficient i més respectuosa amb el medi ambient. Compromisos d’actuació:

- Plantejarem com connectar Lliçà de Vall amb un bus urbà que ens permeti unir tots els barris amb el centre del poble.
- Facilitarem l’accessibilitat dels vianants en els seus desplaçaments, especialment la de persones amb mobilitat reduïda amb necessitats especials.

Punt
03

EDUCACIÓ

Els nostres infants i joves mereixen un model educatiu que garanteixi la igualtat d’oportunitats amb propostes innovadores i de qualitat. Treballant en aquest sentit aconseguirem  estar al costat de les famílies. Compromisos d’actuació:

- Ajudarem a les famílies en la despesa econòmica dels llibres de text per a l’ensenyament obligatori.
- Ajustarem l’oferta educativa i els espais de l’Escola Bressol a les necessitats del moment.
- Promourem la participació dels infants i dels joves amb la creació dels Consells d’Infants i Joves perquè puguin col·laborar en el desenvolupament i millora del poble.

Punt
04

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Des de l’Ajuntament s’han de posar en marxa mecanismes que permetin la participació de la ciutadania i les entitats. Compromisos d’actuació:

- Crearem l’OEV (Oficina d’Atenció a les Entitats i Voluntariat). L’OEV ens permetrà oferir a les entitats: acompanyament en la gestió, assessorament en tràmits i suport a les activitats que realitzen.
- Dissenyarem el nou Casal d’Entitats amb la participació i col·laboració de totes elles.
- Decidirem amb la ciutadania una part de les inversions del pressupost municipal.

Punt
05

COMUNICACIÓ

Actualitzarem i dinamitzarem tots els elements de comunicació de l’Ajuntament per tal d’estar “en línia” amb la ciutadania. Compromisos d’actuació:

- Desenvoluparem canals de comunicació via “WhatsApp” per a informacions i avisos d’interès municipal.
- Crearem una nova aplicació mòbil que permetrà als veïns i veïnes interactuar amb l’alcalde amb l’objectiu d’apropar la política municipal a la ciutadania.
- Posarem un primer panell digital a la Plaça de la Vila perquè tothom pugui estar al dia de les novetats que tinguin lloc al municipi.

Punt
06

HABITATGE

L’accés a l’habitatge és una de les necessitats de la ciutadania i una de les nostres prioritats. Compromisos d’actuació:

- Donarem resposta a la demanda actual de pisos amb el desenvolupament del Pla del Molí d’en Roure.
- Promourem l’habitatge de protecció oficial a preu assequible.
- Vetllarem per un creixement moderat mantenint l’essència de poble.

Punt
07

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Tenim la necessitat de contribuir a la lluita contra el canvi climàtic amb un nou model energètic més eficient i sostenible. Compromisos d’actuació:

- Assessorarem els veïns i veïnes per tal que puguin reduir la factura energètica.
- Incorporarem una bonificació a favor de totes aquelles instal·lacions i construccions que incorporin sistemes d’aprofitament energètic.
- Estudiarem el projecte d’autogestió energètica compartida dels edificis públics.
- Instal·larem punts de recàrrega per a vehicles elèctrics al pàrquing de l’Ajuntament.

Punt
08

COMERÇ, INDÚSTRIA I TREBALL

El desenvolupament econòmic i la promoció empresarial han de ser un instrument clau per a la creació i manteniment de llocs de treball. Compromisos d’actuació:

- Treballarem per portar a Lliçà de Vall el Servei d’Ocupació de la Vall del Tenes (SEOVT). Entitat que assessora empreses, dinamitza el mercat de treball local i fomenta el creixement del territori.
- Projectarem “Lliçà Emprèn”: un espai de treball comú per ajudar persones amb esperit emprenedor que volen engegar els seus projectes professionals.
- Engegarem campanyes de comerç, amb l’objectiu de promocionar els productes de proximitat i de sensibilitzar la població sobre la importància del consum al comerç local.

Punt
09

EQUIPAMENTS CULTURALS, SOCIALS I ESPORTIUS

Optimitzar l’ús dels espais, definir les necessitats i adequar la xarxa d’equipaments de titularitat municipal, són tres eixos clau en els quals incidirem. Compromisos d’actuació:

Equipaments socials:

- Executarem l’obra del Casal d’Avis amb l’obertura de nous serveis.
- Analitzarem la viabilitat d’un Centre de Dia.

Equipaments culturals:

- Promourem el “Projecte Can Coll – Un espai d’interès per al poble”. Apostarem per fer de Can Coll l’espai perfecte per dinamitzar l’oferta i la demanda cultural del municipi i un punt de socialització ciutadana.
- Incorporarem la Biblioteca a la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona.
- Remodelarem la Sala Teatre del Casal Social.

Equipaments esportius:

- Canviarem la gespa artificial del Camp de Futbol Municipal.
- Renovarem el terra de la pista del Pavelló Municipal.

Punt
10

LA PLAÇA DE LA VILA . DESPERTEM-LA!

Necessitem que la Plaça sigui punt de trobada per a  infants, joves i grans. Fem que bategui, omplim-la de vida. Compromisos d’actuació:

- Plantejarem una renovació general de la Plaça millorant la zona infantil i de lleure, la il·luminació i la part central escoltant els veïns i veïnes.
- Dinamitzarem l’espai amb l’elaboració d’una programació anual d’activitats.

El programa

Política de privacitat | Ús de cookies | Condicions d'ús | Avís legal

Desenvolupat per